Openbare ANBI gegevens stichting Boljizivot:

Naam:
Stichting Boljizivot

RSIN: 851173457
NL74RABO0170095304 rabobank t.n.v. Boljizivot
BIC: RABONL2U
BTW: NL001797931B01

Contactgegevens:
Stichting Boljizivot
Beekberg 110
7772DT Hardenberg

Bestuur:
Secretaris: dhr. A. van der Slikke
Penningmeester: mw P. van der Slikke
Voorzitter: dhr. J. Saadhoff
Bestuurslid: mw. I. Brcaninovic

 

 

Beleidsplan/doelstelling:

Het helpen van de aller armsten in Bosnië, het voorzien in de eerste levensbehoefte.
Dit doel wordt onder meer verwezenlijkt door het organiseren van acties en het verrichten van allerlei hand en span diensten tegen vergoeding.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Beloningsbeleid:
niet van toepassing

Verslagen van uitgeoefende activiteiten:
Zie website, reportages